اصلاحیه گواهی های همایش                اعلام گواهي هاي همايش
 اصلاحیه گواهی های همایش
اصلاحیه گواهی های همایش در صفحه اول وبسایت بارگزاری شد.
1394/04/26 ادامه مطلب


 اعلام گواهي هاي همايش
فايل گواهي هاي همايش در صفحه اول وبسايت همايش بارگزاري شد.
1394/04/16 ادامه مطلب


 برگزاری اختتامیه و کتابچه همایش
برنامه اختتامیه همایش برگزار شد و کتابچه نهائي همايش منتشر شد.
1394/03/07 ادامه مطلب


 پوشش رسانه اي همايش
پوشش رسانه اي اولين همايش آموزش مبتني بر شواهد و دومين همايش توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشي: جشنواره فيلم هاي آموزشي
1394/03/02 ادامه مطلب


 برنامه نهائی همایش
برنامه نهائی همایش اعلام شد.
1394/02/26 ادامه مطلب


 ثبت نام همایش (خیلی مهم)
پنجم تا پانزدهم اردیبهشت ماه بازه ثبت نام در همایش می باشد.
1394/02/03 ادامه مطلب


گواهي هاي همايش آموزش مبتني بر شواهد

اعضاء هيأت رئيسه 
پوستر الکترونیک 
پوستر کاغذی 

سخنرانی 
شرکت کننده 
کمیته اجرایی و کمیته علمی 


شرکت کنندگاني که از طريق آموزش مداوم در همايش ثبت نام نموده اند براي دريافت گواهي بايستي به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمايند.

  پیوندهای مفید همایش

فایل های مهم همایش از پیوندهای زیر در دسترس می باشند.

برنامه مقالات پذیرفته شده همایش (چهارم خرداد)

 فایل فرمت سخنراني، پوستر و پوستر الکترونيکي

مشاهده تائيد وضعيت ثبت نام شما (دوم خرداد)


اولین همایش کشوری آموزش مبتنی بر شواهد

1- عملکرد مبتنی بر شواهد در آموزش علوم پزشکی و آموزش عالي

2- عملکرد مبتنی بر شواهد در برنامه ريزي، تدريس، يادگيري و سنجش و ارزشيابي

3- عملکرد مبتنی بر شواهد در آموزش جامعه

4- عملکرد مبتنی بر شواهد در بومي سازي محتواي آموزش

5- عملکرد مبتنی بر شواهد در تطابق آموزش تئوری با آموزش بالینی

6- عملکرد مبتنی بر شواهد در انتخاب کتب و محتواي آموزشی رشته های علوم پزشکی

7- عملکرد مبتنی برشواهد در تعیین صلاحيت آموزشي استادان

دومین همايش کشوري توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی: جشنواره فيلم هاي آموزشي

1-اخلاق حرفه اي و تعامل استاد و دانشجو در فرهنگ اسلامي

2-عملکرد مبتني بر شواهد در ارزشيابي آموزشي و فرايندهاي ياددهي-يادگيري

3- عملکرد مبتني بر شواهد در آموزش باليني به دانشجو (موضوع آزاد)

4- عملکرد مبتني بر شواهد در آموزش به مردم (موضوع آزاد)

دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیرخانه : مشهد- چهار راه دکترا- خیابان ابن سینا- دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نقشه راهنماي مکان همايش)

تلفن : 38591511- 051 داخلي: 293

فکس : 38597313- 051

کد پستی : 9137913199

رايانامه: cong.ebc2@gmail.com

تاریخ برگزاری همایش : 94/03/5  الی  94/03/7

شروع ارسال چکیده مقالات: 93/08/27

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 94/1/20 (بسته شده است)

اعلام داوری مقالات : 94/01/30

شروع ثبت نام در همایش: 93/08/27

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 94/02/15 (بسته شده است)


پنجشنبه 28 دي ماه 1396

تا همایش ...

0-1
برگزار کنندگان
حامیان