| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

گواهي هاي همايش آموزش مبتني بر شواهد

گواهي هاي همايش آموزش مبتني بر شواهد

گواهي هاي همايش آموزش مبتني بر شواهد:

اعضاء هيأت رئيسه
پوستر الکترونیک
پوستر کاغذی
سخنرانی
شرکت کننده
کمیته اجرایی و کمیته علمی

شرکت کنندگاني که از طريق آموزش مداوم در همايش ثبت نام نموده اند براي دريافت گواهي بايستي به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمايند.بازگشت1394/04/15
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !