| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اعلام گواهي هاي همايش

فايل گواهي هاي همايش در صفحه اول وبسايت همايش بارگزاري شد.

 با سلام و آرزوي قبولي طاعات

احتراما گواهي هاي همايش جهت ارائه کنندگان سخنراني، پوستر، شرکت کنندگان و اعضاي کميته و هيات رئيسه صادر و در صفحه اول وبسايت همايش بارگزاري شده است.

توجه: گواهي براي افرادي که در همايش حضور داشته اند صادر شده است.

توجه: افراديکه از طريق سامانه آموزش مداوم ثبت نام کرده اند، گواهي خود را فقط بايستي از طريق سامانه آموزش مداوم پيگيري نمايند و دبير همايش مسئوليتي براي پاسخگوئي ندارد. لازم به ذکر است سامانه آموزش مداوم بر اساس نتايج حضور و غياب در سالن همايش که توسط خود کارکنان اداره برگزار مي شود گواهي ها را صادر مي نمايد.


 

بازگشت1394/04/16
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !